Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 180/BC-SNN&PTNT Báo cáo Tình hình triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 (Tính đến 14h00 ngày 05/5/2021) 05/05/2021 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Nguyễn Quốc Huy
2 41/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 41/BC-SNN&PTNT ngày 23/3/2016, BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2016 23/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
3 18/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 18/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2016, Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016 22/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
4 09/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 09/BC-SNN&PTNT ngày 21/01/2016, BC Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2016 21/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
5 Số: 229/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 229/BC-SNN&PTNT ngày 03/12/2015, Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015. 03/12/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
6 Số: 217/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 217/BC-SNN&PTNT ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (Từ 01/6/2006 đến 31/8/2015) 20/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
7 Số: 209/BC-SNN&PTNT Báo cáo số:209/BC-SNN&PTNT ngày 11 tháng 11 năm 2015, Tổng kết vụ Đông Xuân 2014-2015 Kế hoạch săn xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 11/11/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
8 Số: 195/BC-SNN&PTNT Báo cáo số:195/BC-SNN&PTNT ngày 21 tháng 10 năm 2015, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 21/10/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
9 125/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 125/BC-SNN&PTNT ngày 22/7/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 22/07/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
10 55/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 55/BC-SNN&PTNT ngày 22/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015 22/05/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành