Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
11 53/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 53/BCSNN&PTNT ngày 14/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 5 năm ( 2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm ( 2015-2020) 14/05/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
12 51/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 51/BC-SNN&PTNT ngày 08/5/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo Kết quả sản xuất vụ Mùa - vụ Đông năm 2014 định hướng sản xuất vụ Mùa - vụ Đông năm 2015 08/05/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
13 44/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 44/BC-SNN&PTNT ngày 24/4/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015 24/04/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
14 119/BC-CCTL Báo cáo số 119/BC-CCTL của Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc báo cáo tình hình khí tượng thủy văn, mực nước các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh 22/04/2015 Đơn vị trực thuộc Sở
15 23/BC-SNN&PTNT Báo cái số 23/BC-SNN&PTNT ngày 24/3/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2015 24/03/2015 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
16 15/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 15/BC-SNN&PTNT ngày 24/02/2015 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2015 24/02/2015
17 198/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 198/BC-SNN&PTNT ngày 21/11/2014 của sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014 21/11/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
18 193/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 193/BC-SNN&PTNT ngày 20/11/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc Báo cáo tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2013-2014 định hướng sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 20/11/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
19 128/BC-SNN&PTNT Báo cáo số 128/BC-SNN&PTNT ngày 04/9/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông năm 2013 và phương hướng sản xuất vụ Đông 2014 04/09/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
20 73/BC-SNN&PTNT Báo cáo số: 73/BC-SNN&PTNT về Kết quả sản xuất vụ Mùa - vụ Đông năm 2013 định hướng sản xuất vụ Mùa - vụ Đông năm 2014 15/06/2014 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc