Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
21 Số:113/BC-SNN&PTNT Báo cáo Số:113/BC-SNN&PTNT ngày 23 tháng 8 năm 2013 Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2013 23/08/2013 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
22 08/BCH-PCLB&TKCN Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc 14/09/2009 UBND Tỉnh
23 20/UBND-BC Kế hoạch thực hiện các nhóm giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu năm 2009; tình hình thực hiện nghị quyết 30/2008/NQ-CP và nghị quyết 01/NQ - CP của chính phủ, kết quả thực hiện quý I/2009 20/03/2009 UBND Tỉnh
24 89/BC-UBND Hoạt động của uỷ ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2008 31/07/2008 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc