Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 919/SNN&PTNT-CCTT&BVTV Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư NN trên địa bàn tỉnh 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 829/SNN&PTNT-TCCB Tăng cường thực hiện, cải thiện chỉ số PAPI năm 2019 và những năm tiếp theo 22/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 782/SNN&PTNT-KH V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 16/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 780/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 780/SNN&PTNT-CNTY ngày 16/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Về việc phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 16/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 751/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 751/SNN&PTNT-TT&BVTV về việc phòng chống sâu keo mùa thu 13/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 21/PCTT&TKCN-VP Tăng cường công tác PCTT&TKCN đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2019 03/05/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh Hải
7 634/SNN&PTNT-TCCB Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính năm 2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
8 633/SNN&PTNT-CCTS Tổ chức triển khai Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 630/SNN&PTNT-TT&BVTV Phòng chống sinh vật hại lúa vụ ĐX 2018-2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 626/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 626/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc tiếp tục triển khai SX vụ ĐX năm 2018-2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng