Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 919/SNN&PTNT-CCTT&BVTV Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư NN trên địa bàn tỉnh 05/06/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
2 829/SNN&PTNT-TCCB Tăng cường thực hiện, cải thiện chỉ số PAPI năm 2019 và những năm tiếp theo 22/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
3 782/SNN&PTNT-KH V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 16/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
4 780/SNN&PTNT-CNTY Công văn số 780/SNN&PTNT-CNTY ngày 16/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, Về việc phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi 16/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
5 751/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 751/SNN&PTNT-TT&BVTV về việc phòng chống sâu keo mùa thu 13/05/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
6 21/PCTT&TKCN-VP Tăng cường công tác PCTT&TKCN đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2019 03/05/2019 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Trần Thanh Hải
7 634/SNN&PTNT-TCCB Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính năm 2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
8 633/SNN&PTNT-CCTS Tổ chức triển khai Luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Bùi Như Ý
9 630/SNN&PTNT-TT&BVTV Phòng chống sinh vật hại lúa vụ ĐX 2018-2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
10 626/SNN&PTNT-TT&BVTV Công văn số 626/SNN&PTNT-TT&BVTV Về việc tiếp tục triển khai SX vụ ĐX năm 2018-2019 22/04/2019 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
Lê Văn Dũng
Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành