Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 05/CTHĐ-SNN&PTNT Chương trình hành động số 05/CTHĐ-SNN&PTNT ngày 10/03/2016, Chương trình hành động Ngành NN & PTNT thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng 10/03/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
32 177/SNN&PTNT-KH Công văn số 177/SNN&PTNT-KH ngày 19/02/2016, V/v Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các DA đầu tư mới giai đoạn 2016-2020 19/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
33 177/SNN&PTNT-KH Công văn số 177/SNN&PTNT-KH ngày 19/02/2016, V/v Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các DA đầu tư mới giai đoạn 2016-2020 19/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
34 165/SNN&PTNT-TTKNKN Công văn số 165/SNN&PTNT-TTKNKN ngày 15/02/2016, Về việc tiếp tục chỉ đạo sản xuất 2015-2016 15/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
35 163/SNN&PTNT-TT Công văn số 163/SNN&PTNT-TT ngày 10/02/2016, Về việc tăng cường chỉ đạo chống nóng cho mạ Xuân muộn 10/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
36 159/SNN&PTNT-TCCB Công văn số 159/SNN&PTNT-TCCB ngày 04/02/2016, Về việc Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành NN & PTNT năm 2016 04/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
37 158/SNN&PTNT-VP Văn bản số 158/SNN&PTNT-VP ngày 04/02/2016, Về việc phân công lãnh đạo Sở trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 04/02/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
38 số: 111/SNN&PTNT-CN Công văn số: 111/SNN&PTNT-CN của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Về việc tăng cường phòng chống rét cho vật nuôi, thủy sản 26/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
39 số: 92/SNN&PTNT-VP Văn bản số: 92/SNN&PTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 22/01/2016, Về việc đảm bảo ANTT và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 22/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc
40 số: 01/CTHD-SNN&PTNT Chương trình hành động số: 01/CTHD-SNN&PTNT ngày 20/01/2016, Ngành Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính Phủ 20/01/2016 Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc