Huyện Bình Xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới


Ngay sau khi được Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) năm 2015, xác định các tiêu chí đã đạt được chỉ là kết quả bước đầu, thời gian qua, huyện Bình Xuyên đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, thực hiện các giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

 

100% đường giao thông nội đồng ở xã Tân Phong (Bình Xuyên) được cứng hóa, đáp ứng việc đi lại và sản xuất của người dân địa phương. Ảnh Trà Hương

Xác định mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, huyện Bình Xuyên luôn coi việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM là việc làm quan trọng, thường xuyên và liên tục. Vì vậy, hiện nay, công tác quy hoạch xây dựng NTM tại các xã vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới, trong đó, đã cải tạo, nâng cấp và xây dựng hơn 9 km đường trục thôn, ngõ xóm; kiên cố hóa gần 1 km kênh cấp III và hoàn thành hệ thống trạm bơm tiêu Kiền Sơn; xây mới 2 trạm biến áp và 8 km đường dây hạ thế, thay và lắp mới 520 công tơ điện; xây mới 20 công trình trường học. Cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng chợ nông thôn ngày càng được quan tâm, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo quy định của trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và chợ nông thôn, theo đó đã xây mới 6 nhà văn hóa và sửa chữa được 2 nhà văn hóa khác, hoàn thiện quy hoạch chợ Thiện Kế, hoàn thiện các hạng mục chợ Trung Mỹ. Các điểm bưu điện của xã tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân. Nhà ở dân cư tiếp tục được nhân dân xây mới hoặc chỉnh trang đảm bảo đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Quan tâm phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, huyện Bình Xuyên đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người so với mức 32,1 triệu đồng đã đạt được; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống dưới 2,61% , tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,8% . Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17/27 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội – môi trường cũng tiếp tục được duy trì và nâng cao. Hiện nay, chất lượng dạy và học được nâng lên; giáo dục đại trà và mũi nhọn đạt kết quả tốt; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ trên 5 tuổi đạt 100%; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 96% và tiếp tục học THPT, học nghề đạt 88%. Trạm y tế các xã tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 8,5%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 84% (tăng 1% so với năm 2015). Công tác bảo vệ môi trường được triển khai, thực hiện tích cực từ huyện đến cơ sở, rác thải sinh hoạt cơ bản được thu gom, xử lý đúng nơi quy định. Việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt ngày càng tăng, giảm dần xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM ở Bình Xuyên còn gặp khó khăn do một số tuyến đường trục xã, thôn, ngõ, xóm được bê tông hóa từ nhiều năm trước chất lượng chưa đảm bảo, nay đã hư hỏng và xuống cấp nhiều nhưng chưa được quan tâm lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp; giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi tuy đã đạt chuẩn nhưng đối với xã trung du và miền núi tỷ lệ đường trục chính nội đồng chưa được đầu tư mở rộng, nâng cấp còn nhiều; hầu hết trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí xã đến nay chưa đầy đủ các hạng mục theo quy định; vẫn còn tình trạng xả nước thải chăn nuôi không qua xử lý ra môi trường… Nguyên nhân là do nhận thức ở cơ sở còn có tâm lý sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM là xong nhiệm vụ, nên việc chỉ đạo để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa được quan tâm.

Trong thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc duy trì kết quả các tiêu chí và thực hiện kế hoạch nâng cao các tiêu chí giai đoạn 2016 -2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch NTM các xã; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong xây dựng NTM… nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện./.

Ngày đăng: 30/09/2017 Tác giả: Minh Nguyệt-Báo Vĩnh phúc - Số lần được xem: 710

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »