Đổi mới trên vùng quê cách mạng An Hòa


Là xã có vị trí, địa lý khá thuận lợi, tiếp giáp với 5 xã trên địa bàn huyện và giáp với huyện Lập Thạch, có Quốc lộ 2C, tỉnh lộ 308, 309 chạy qua đã và đang tạo cho An Hòa (Tam Dương) nhiều cơ hội để phát triển kinh tế- xã hội.

 

Diện mạo mới của vùng quê cách mạng An Hòa. Ảnh Dương Chung
Nhớ lại ngày 24/8/1945, nhân dân An Hòa cùng với nhân dân các xã trên địa bàn huyện đứng lên giành chính quyền, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, người dân An Hòa đã góp công, góp của, xương máu cùng nhân dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững nền độc lập dân tộc. Ngày 12/5/1947, chi bộ Đảng đầu tiên của xã An Hòa được thành lập, là tiền thân của Đảng bộ xã. Từ đây, phong trào cách mạng của xã An Hòa đã được chi bộ Đảng, Ủy ban kháng chiến hành chính xã lãnh đạo và giành nhiều thắng lợi. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ cuối năm 1946, Chi bộ An Hòa đã lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Quân và dân xã An Hòa kiên trì bám đất, bám làng, tổ chức đánh địch. Hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chi bộ Đảng xã An Hòa tập trung lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, tích cực chi viện cho miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", nhân dân xã An Hòa đã động viên con em lên đường cứu nước; chi viện cho chiến trường miền Nam hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Đồng thời, kiên cường chống trả chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con ưu tú của quê hương đã anh dũng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đến nay, toàn xã có 112 liệt sĩ, 67 thương binh, 22 bệnh binh và 13 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng hàng trăm gia đình người có công với cách mạng.

Thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Đảng bộ và nhân dân xã An Hòa phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết vượt qua khó khăn, gian khổ, dành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Với mục tiêu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã chú trọng đến công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển của xã, huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ, quan tâm bảo vệ môi trường, có định hướng, kế hoạch cụ thể nhằm thu hút, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với sự đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, đến nay, kinh tế của xã An Hòa tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12%; giá trị sản xuất đầu người đạt gần 34 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Trong phát triển kinh tế, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, an toàn, từng bước sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, văn minh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, xã đã đạt 13/19 tiêu chí. Các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đã giảm còn 2,45%, phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,91%. Toàn xã có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia; có trên 88% và trên 72% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; 6/7 thôn dân cư có nhà văn hóa. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã An Hòa tự nguyên hiến gần 16.000m2 đất, hàng nghìn ngày công lao động và hàng tỷ đồng xây dựng các công trình công cộng...

Thời gian tới, Đảng bộ xã An Hòa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, quyết tâm xây dựng xã An Hòa giàu mạnh, văn minh. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân để phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017./.

Ngày đăng: 30/08/2017 Tác giả: Hoàng Nga-Báo Vĩnh Phúc - Số lần được xem: 724

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »