Sự cần thiết của Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng Nông thôn mới


Phát triển sản xuất, tăng thu nhập được coi là gốc của xây dựng NTM, song đây cũng là vấn đề khó khăn nhất trong quá trình thực hiện chương trình MTQG về NTM. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được coi là giải pháp, định hướng phát triển đúng đắn trong phát triển sản xuất ở mỗi địa phương. Trong đó phát triển kinh tế từ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, văn hóa, danh thắng của địa phương rất được chú trọng. Năm 2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên phạm vi cả nước.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã và đang được triển khai ở nhiều tỉnh, bước đầu thu được những kết quả quan trọng. Đây là chương trình không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất, mà còn có ý nghĩa trong giải quyết những vấn đề quan trọng của nông thôn như giảm nghèo, việc làm, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân, xây dựng được những tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững, tăng khả năng sản xuất và tiêu thụ, tạo ra nhiều việc làm ổn định, đồng thời tăng thu nhập cho người dân địa phương. Sự xuất hiện các sản phẩm của làng, xã trên thị trường góp phần thu hút khách du lịch đến các địa phương ngày càng đông.

Vĩnh Phúc là tỉnh có sản phẩm nông nghiệp tương đối đa dạng, phong phú mang tính đặc trưng của mỗi vùng miền như: Thanh long ruột đỏ, cá thính Lập Thạch; Su su Tam Đảo; Gạo Long Trì - Tam Dương; Rắn Vĩnh Sơn - Vĩnh Tường;… Ngoài ra, có hơn 60 làng nghề, nhiều sản phẩm làng nghề đã khẳng định được vị thế trên thị trường như: nghề mây tre đan Cao Phong; nghề mộc truyền thống Thanh Lãng, Bích Chu, Thủ Độ; nghề chế tác đá Hải Lựu,… Nông nghiệp, nông thôn những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng song còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Những hạn chế trong công tác tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, vấn đề thương mại hóa, tính liên kết, hợp tác trong sản xuất,… khiến công tác phát triển, hiệu quả đem lại từ các sản phẩm đặc trưng, làng nghề truyền thống chưa cao.

Sản phẩm mộc Bích Chu - An Tường - Vĩnh Tường

Nghề chế tác đá Hải Lựu

Nhìn nhận Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ khắc phục được những tồn tại của nền nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà, ngày 11/9/2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đã Báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng và thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Phạm vi thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm làng nghề mang tính đặc trưng, nổi tiếng có lợi thế cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; giai đoạn 2020-2030, mở rộng ra tất cả các sản phẩm truyền thống có tiềm năng phát triển thành hàng hóa, chưa được phát triển hoặc được phát triển ở giai đoạn sơ khai, ngoài ra phát triển và nhu nhập thêm các sản phẩm mới. Với mục tiêu phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Quy mô thực hiện sẽ được triển khai trên tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối với lĩnh vực ngành nghề nông thôn, đây là một phần quan trọng trong “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”. Vĩnh Phúc đã có những cơ chế, chính sách hợp lý để hỗ trợ phát triển như: hàng năm tổ chức Hội thi thợ giỏi lĩnh vực ngành nghề nông thôn, tổ chức lễ vinh danh cho làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi,… nhằm khích lệ, phát triển, lưu giữ những ngành nghề truyền thống, là nơi để những người thợ giỏi thể hiện bản thân và mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng…

Từ những căn cứ, cơ sở khoa học, thực tiễn, hiệu quả phát triển của Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” của các nước trên thế giới và một số tỉnhtrong nước cùng tiềm năng, lợi thế của Vĩnh phúc thì việc xây dựng, thực hiện chương trình là hết sức cần thiết. Hy vọng rằng tính thiết thực của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” sẽ góp phần thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM hiệu quả, bền vững hơn./.

Ngày đăng: 29/12/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 546

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »