Bức tranh nông thôn mới trên quê hương Lập Thạch


Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình MTQG về xây dựng NTM, đến nay Lập Thạch đã có 10/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện đã và đang từng bước được cải thiện theo hướng khang trang hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Chương trình NTM thực sự điểm tô nhiều sắc màu cho mảnh đất Lập Thạch, đặc biệt là các tiêu chí cơ sở vật chất, hạ tầng:


 
 
Bằng việc tận dụng, lồng ghép các nguồn đầu tư và tuyên truyền vận động

các nguồn lực xã hội để làm đường GTNT, GTNĐ; đến nay, toàn huyện đã cứng hóa được

trên 90% đường giao thông
 
Trung tâm văn hóa xã được xây mới khang trang (Trung tâm văn hóa xã Tử Du)

Hầu hết các nhà văn hóa thôn được chỉnh trang hoặc xây mới nhờ nguồn ngân sách 
và sự đóng góp của bà con nhân dân

Hầu hết các nhà văn hóa thôn được chỉnh trang hoặc xây mới nhờ nguồn ngân sách 
và sự đóng góp của bà con nhân dân
 

Các công trình hệ thống điện trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu ngành điện, 
tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên là 100%

 
Trạm Y tế được xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp đáp ứng nhu cầu khám, 
chữa bệnh của người dân (Trạm y tế xã Văn Quán)

 
Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, tỷ lệ người tham gia BHYT ngày càng tăng
 

 

18 xã có 19/20 trường mầm non, 22/23 trường tiểu học, 16/18 trường THCS 
đạt chuẩn quốc gia (17/18 xã đạt tiêu chí) 

Những đặc sản nổi tiếng của Lập Thạch: Cá thính, thanh long ruột đỏ 
đang góp phần phát triển kinh tế địa phương 


Trong nông nghiệp, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi luôn được chú trọng (huyện đã tăng cường chỉ đạo,

vận động nhân dân tích cực đưa một số giống lúa cao sản, chất lượng và các mô hình chăn nuôi hiệu quả vào sản xuất)
 
Cán bộ và nhân dân xã Văn Quán nói riêng và huyện Lập Thạch nói chung
đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm xây dựng Nông thôn mới./.

Ngày đăng: 12/12/2017 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 580

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »