Hoàng Hoa duy trì và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới


Hoàng Hoa là một trong 2 xã điểm trên địa bàn huyện Tam Dương hoàn thành chương trình MTQG về xây dựng NTM vào năm 2016. Sau gần 2 năm đạt chuẩn, bộ mặt nông thôn tại địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được giữ vững và nâng cao, đây là một kết quả đáng mừng đối với Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.


 Nâng cao thu nhập được đánh giá là chìa khóa thành công 
trong xây dựng NTM tại địa phương

Đồng chí Hà Khắc Tự - Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa cho biết: Hoàng Hoa là một xã nghèo, thu nhập của nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, phần lớn cơ sở hạ tầng xuống cấp hoặc chưa được xây dựng,…Từ những xuất phát điểm thấp ấy mà khi bắt tay vào xây dựng NTM, địa phương đã gặp vô vàn khó khăn. Song với sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể vàsự chung sức đồng lòng của toàn thể nhân dân địa phương mà xã đã cán đích đúng kế hoạch đề ra. Đánh giá việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện và củng cố nâng cao các tiêu chí là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM thời gian tới. Đảng ủy, UBND xã đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện bám sát thực tế. Trong đó chú trọng thực hiện nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo gắn với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; áp dụng tiến bộ KHKT; tổ chức chỉ đạo xây dựng HTX, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư, tham gia xây dựng NTM.


Ngoài chăn nuôi là thế mạnh của địa phương, thì rất nhiều ngành nghề khác 
cũng cho hiệu quả kinh tế cao

Nhìn lại chặng đường xây dựng NTM của địa phương, tuy gặp nhiều khó khăn song lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thay vì những con đường lầy lội trong mùa mưa, những lớp học thiếu thốn vật chất, tạm bợ,… thì nay hầu hết các tuyến đường nông thôn được cứng hóa, cơ sở hạ tầng (trường học, trạm y tế, thủy lợi, nhà văn hóa) đều khang trang, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương.


 Cơ sở vật chất trường học khang trang, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu học sinh

Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới những năm qua, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó xác định tổ chức Đảng là nòng cốt lãnh đạo xây dựng NTM. Chính quyền triển khai thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật chặt chẽ hiệu quả. Mặt trận tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Mỗi đoàn thể đảm nhận một số tiêu chí hoặc chỉ tiêu phù hợp để vận động hội viên thực hiện có hiệu quả.


 Các chỉ tiêu trong tiêu chí y tế đảm bảo giúp Hoàng Hoa đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Tập trung tuyên truyền tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát các nội dung chung, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nhiệm vụ của từng cộng đồng, hộ gia đình. Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo trật tự an ninh. Xây dựng các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm,…
Các ngành và hệ thống chính trị tổ chức phong trào thi đua, thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để nhân rộng, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình.
Với những cách làm hay, sát với tình hình thực tiễn, tin tưởng rằng, Chương trình MTQG về xây dựng NTM tại Hoàng Hoa sẽ thực sự phát huy được hiệu quả./.

Ngày đăng: 28/09/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 305

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »