Thẩm định xã Hướng Đạo đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018


Sáng ngày 16/10/2018, Đoàn Thẩm định, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Ngọc Oanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL làm Trưởng đoàn thẩm định, xét công nhận xã Hướng Đạo (Tam Dương) đạt chuẩn NTM năm 2018.


 Hội nghị thẩm định xã Hướng Đạo đạt chuẩn NTM năm 2018

Hướng Đạo là một xã miền núi của huyện Tam Dương, bước vào xây dựng NTM, xã Hướng Đạo gặp rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm còn thấp. Song với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận từ nhân dân, kết thúc năm 2017 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM với số vốn huy động đầu tư gần 44 tỷ đồng. Sau hơn 7 năm tổ chức triển khai thực hiện, đến nay bộ mặt nông thôn tại địa phương có nhiều khởi sắc: Cơ sở hạ tầng khang trang, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, các mô hình trang trại chăn nuôi tập trung phát triển, tỷ lệ lao động được đào tạo ngày càng tăng, người dân có việc làm và thu nhập ổn định, công tác chính sách được quan tâm, thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm,…
Hiện nay, 100% đường trục xã, 87,8% đường trục thôn, 85,7% đường ngõ xóm, 53,6% đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa; 95,1% diện tích đất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động. Toàn xã có 3 trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Trung tâm văn hóa - Thể thao xã có diện tích 14.000m2 với đầy đủ các hạng mục, 100% số thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo qua các năm đều giảm, đến cuối năm 2017 chỉ còn 4,51%. Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 90% trở lên…


 Các thành viên đoàn thẩm định kiểm tra cơ sở vật chất tại trường Trung học cơ sở Hướng Đạo

 


 Các thành viên đoàn thẩm định kiểm tra tại trường Tiểu học Hướng Đạo


 Kiểm tra cơ sở vật chất sản xuất Ngọc trai nước ngọt Lâm Sơn Tùng, thôn Chùa, xã Hướng Đạo

Thông qua Chương trình xây dựng NTM, những tồn tại, hạn chế trước đó đã cơ bản được khắc phục; Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã được gắn kết chặt chẽ, đoàn kết hơn, thể hiện rõ nét hơn giữa ý Đảng, lòng dân. Bên cạnh đó nhiều nhân tố mới tích cực ở địa phương được phát hiện như mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế. Nhận thức của người dân về cách huy động vốn chuyển biến rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.
Trên cơ sở báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã và kiểm tra thực tế các tiêu chí NTM, các thành viên trong đoàn thẩm định ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hướng Đạo đã đạt được, 100% thành viên đoàn nhất trí xã đạt 19/19 tiêu chí NTM.  
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Oanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương trong xây dựng NTM. Đảng ủy, UBND xã Hướng Đạo đã lãnh, chỉ đạo tốt chương trình xây dựng NTM từ đó được nhân dân hưởng ứng, nhân dân đã có những chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức. Đồng chí đề nghị địa phương nhanh chóng rà soát củng cố, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn thẩm định; duy trì, nâng cao và phát huy hiệu quả 19 tiêu chí đã đạt được, có kế hoạch khắc phục ngay những cái thiếu, cái yếu của các tiêu chí. Sau cuộc thẩm định, đoàn sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, UBND tỉnh công nhận Hướng Đạo đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất./.

Ngày đăng: 17/10/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 304

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »