Thẩm định xã Đồng Ích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018


Sáng ngày 18/10, tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Đoàn thẩm định Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn tiến hành thẩm định, xét công nhận xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.


 Hội nghị thẩm định xã Đồng Ích đạt chuẩn NTM năm 2018

Đồng Ích là xã thuần nông nằm ở phía nam của huyện Lập Thạch. Năm 2011, khi mới bước vào triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đồng Ích chỉ đạt 7/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí. Sau hơn 7 năm phấn đấu thực hiện chương trình đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, trong quá trình triển khai xã đã huy động được gần 134 tỷ đồng, trong đó, nhân dân trong xã đóng góp  gần 17 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7/2018, 100% đường trục xã, liên thôn; hơn 50% đường ngõ xóm và hơn 50% trục chính nội đồng đã được bê tông cứng hóa. Toàn xã có 100% số thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng; 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế; trên 90% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống còn 3,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/người/năm.


Đoàn kiểm tra thực tế cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại Trường Tiểu học Đồng Ích A

 
Đoàn kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Nhà văn hóa thôn Viên Luận, xã Đồng Ích

Sau khi kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế các tiêu chí, Đoàn thẩm định thống nhất xã Đồng Ích đã hoàn thành đầy đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thay mặt Đoàn thẩm định, đồng chí Trần Gia Long đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tiếp tục quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng hơn nữa các tiêu chí đã đạt. Sau buổi thẩm định, đoàn sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, UBND tỉnh công nhận xã Đồng Ích đạt chuẩn NTM trong thời gian sớm nhất./. 

Ngày đăng: 23/10/2018 Tác giả: Như Anh - Số lần được xem: 302

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »