Thẩm định, xét công nhận xã Đạo Trù đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2018


Sáng ngày 29/11/2018, Đoàn thẩm định của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh do đồng chí Dương Quang Ứng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã thẩm định, xét công nhận xã Đạo Trù (Tam Đảo) đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh xét tiêu chí Nhà văn hóa thôn Vĩnh Ninh, và tiêu chí trường học xã Đạo Trù

Là một xã miền núi vừa thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, với 87,5% dân số là dân tộc Sán Dìu. Bước vào xây dựng NTM, Đạo Trù gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM huyện, xã, sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của người dân.Sau 8 năm thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, với số vốn được huy động gần 130 tỷ đồng, đến nay xã Đạo Trù đã đạt được kết quả hết sức quan trọng. 100% đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, gần 80% kênh loại III đã được cứng hóa, đáp ứng được 100% diện tích nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động; Trên địa bàn xã hiện nay có 6/6 trường học đạt tiêu chuẩn Quốc gia; xã đã cơ bản hoàn thành Trung tâm văn hóa thể thao, 13/13 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn; chợ truyền thống được đầu tư, nâng cấp góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Trên địa bàn xã đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, 89,6% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 93,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. Đến nay, Đạo Trù cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

          Thay mặt đoàn thẩm định, đồng chí Dương Quang Ứng nhận xét xã Đạo Trù đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí yêu cầu địa phương cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn thẩm định, để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bên cạnh đó,  đồng chí đề nghị, xã cần tập trung hoàn thiện khu Trung tâm Văn hóa xã; có kế hoạch giải quyết nợ đọng trong XDCB và nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Đoàn thẩm định NTM tỉnh xét tiêu chí Nhà văn hóa thôn Vĩnh Ninh, và tiêu chí trường học xã Đạo Trù

 

Ngày đăng: 04/12/2018 Tác giả: Trần Hanh - Số lần được xem: 290

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »