Kết quả bước đầu trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung của huyện Tam Đảo


Là một trong những huyện miền núi của tỉnh, trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp của Tam Đảo đã có những thay đổi rõ nét, tăng trưởng ổn định, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung, có nhiều mô hình mới trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân trong huyện.

Về trồng trọt: Thực hiện Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Đến nay, Tam Đảo đã hình thành được 02 mô hình điểm sản xuất rau su su an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hồ Sơn với diện tích 40 ha và thị trấn Tam Đảo với diện tích 35 ha; mô hình trồng cây dược liệu ở xã Đạo Trù quy mô 25 ha chủ yếu là cây Ba kích; mô hình trồng Na dai tại xã Bồ Lý với quy mô diện tích 70,0 ha. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2018 ước đạt 352,46 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2017.


Mô hình sản xuất rau su su tập trung theo hướng VietGAP
của Hợp tác xã rau an toàn Thanh Hà xã Hồ Sơn

Về chăn nuôi: Thực hiện theo quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm tại Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay huyện Tam Đảo hình thành các vùng chăn nuôi trọng điểm như: Vùng trọng điểm chăn nuôi lợn ở các xã  Đạo Trù, Tam Quan và xã Minh Quang với tổng đàn hiện có là 260.979 con (không kể lợn sữa); Vùng chăn nuôi trọng điểm gia cầm gồm các xã Tam Quan, Minh Quang, Đạo Trù và xã Yên Dương với tổng đàn hiện có là 993.321 con; Vùng trọng điểm chăn nuôi bò thịt gồm Đạo Trù, Minh Quang và xã Tam Quan với tổng đàn là 4.096 con; Vùng chăn nuôi bò sữa trọng điểm tại xã Bồ Lý với tổng đàn 183 con. Đến năm 2017 huyện có 66 trang trại trong đó chủ yếu là trang trại chăn nuôi, những trang trại này là nguồn thu nhập chính trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2018 ước đạt 824,511,7 tỷ đồng tăng 8,1% so với năm 2017.

Bên cạnh hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, Huyện Tam Đảo cũng có nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình sản xuất nấm của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo chuyên sản xuất các loại nấm ăn như nấm sò, nấm mỡ, mộc nhĩ… Sản lượng nấm tươi tại cơ sở sản xuất chính của hợp tác xã và sản xuất ở gia đình các thành viên năm 2017 đạt 130 tấn, doanh thu ước tính 3 tỷ đồng; Mô hình chăn nuôi thỏ thịt thương phẩm của Hợp tác xã Chăn nuôi Tam Đảo với sản phẩm chính là thỏ thương phẩm, được hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với công ty Nippon Zoki Việt Nam.


Chăn nuôi bò sữa ở xã Bồ lý, huyện Tam Đảo

Để duy trì, từng bước mở rộng các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung và nâng cao giá trị sản phẩm trong thời gian qua, huyện Tam Đảo cũng đã làm tốt việc quản lý và  nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm chủ lực. Huyện đã đăng ký thương hiệu và đạt chứng nhận vùng rau an toàn VietGAP đối với vùng rau su su tại xã Hồ Sơn và thị trấn Tam Đảo; Đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi theo quy trình VietGAP, đến nay huyện đã có 9 trang trại chăn nuôi lợn được cấp giấy chứng nhận VietGAP gồm: Trang trại ông Trương Đức Sương và ông Thái Minh Tâm - xã Đạo Trù, ông Trần Văn Nam - xã Đạo Đình, ông Lâm Văn Đàm, Trần Chí Đông, Trần Văn Nam, Đỗ Cảnh Toàn, Hoàng Văn Mười, Lâm Thị Thanh - xã Minh Quang. Sản phẩm nấm của Hợp tác xã Nấm Tam Đảo đã được Tổng cục Đo lường chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận mã số, mã vạch; Xây dựng vùng sản xuất Na dai an toàn đạt chứng nhận VietGAP tại xã Bồ Lý của Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Tam Đảo, đã được Bộ Khoa học - Công nghệ cấp mã số mã vách tháng 5 năm 2018.

Cùng với nâng cao chất lượng thì giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm là yếu tố then chốt cho phát triển sản xuất hàng hóa, huyện Tam Đảo đã chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua việc đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đã có nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi trên cơ sở hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa hợp tác xã rau an toàn Thanh Hà với một số chủ cơ sở, hộ kinh doanh cung cấp thức ăn cho các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, các trường học; Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ thỏ thương phẩm của Hợp tác xã chăn nuôi Tam Đảo xã Yên Dương với Công ty TNHH Nippon Zuki Việt Nam; mô hình liên kết chăn nuôi lợn thương phẩm giữa hộ ông Trần Văn Thu ở xã Đại Đình huyện Tam Đảo, hộ ông Trần Văn Hà thôn Bảo Phác xã Hợp Châu với Công ty TNHH JAPFA COMFEET Việt Nam; Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu giữa hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Tam Đảo với Công ty Minh Phúc An;...

Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển sản xuất như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản; hỗ trợ máy nông nghiệp đưa cơ giới hóa sản xuất; hỗ trợ phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Với những biện pháp đồng bộ được triển khai thực hiện, trong thời gian tới sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung của huyện Tam Đảo sẽ ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trong huyện./.

 

Ngày đăng: 08/03/2019 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn phòng ĐP CT XDNTM - Số lần được xem: 310

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »