Xây dựng nông thôn mới

Huyện Tam Đảo: Nỗ lực đưa 3 xã còn lại cán đích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
25/05/2017
Tam Đảo là một huyện miền núi, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chính sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện nên tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có những kết quả đáng ghi nhận...
Xem chi tiết »
Tuổi trẻ Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới
25/11/2016
Những năm qua, phát huy tinh thần “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ huyện Lập Thạch đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Xem chi tiết »
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
25/11/2016
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
Xem chi tiết »
Phát huy vai trò phụ nữ Vĩnh Phúc trong xây dựng nông thôn mới
24/11/2016
Thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020,
Xem chi tiết »
Kinh nghiệm tổ chức thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới
24/11/2016
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại;..
Xem chi tiết »
Hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới ở Bồ Sao
24/11/2016
Sau 5 năm (2011-2015) triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Bồ Sao (Vĩnh Tường) đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn của xã được đầu tư khang trang, sạch đẹp;..
Xem chi tiết »
Gương sáng trong xây dựng nông thôn mới xã Hoàng Lâu
23/11/2016
Trong xây dựng nông thôn mới, sự đồng thuận của nhân dân, là yếu tố đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của chương trình.
Xem chi tiết »
Chủ động sáng tạo, phát huy nội lực của cán bộ và nhân dân xã Hải Lựu trong xây dựng nông thôn mới
23/11/2016
Hải Lựu là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Sông Lô, cách trung tâm huyện 10 km, tổng diện tích tự nhiên là 1024,44 ha, dân số 7061 nhân khẩu/1689 hộ gia đình được phân bố ở 19 thôn dân cư
Xem chi tiết »
Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
15/11/2016
Chương trình xây dựng NTM được tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện từ năm 2011. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: đã có 68/112 xã và 2 huyện (Yên Lạc, Bình Xuyên) đạt chuẩn NTM
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Văn bản mới


Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao
Xem tất cả »