Quyết định phân công, giao nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo tỉnh phụ trách xã đăng kí đạt chuẩn NTM năm 2017 và nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị hiện nay


Ngày đăng: 21/11/2017 - Số lần được xem: 780

Tin bài cùng chuyên mục

Xây dựng nông thôn mới

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website