Quyết định về việc thay thế Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tam Đảo


Ngày đăng: 21/11/2017 Tác giả: VPĐP CT XD NTM huyện Tam Đảo - Số lần được xem: 1530

Tin bài cùng chuyên mục

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

Liên kết website