Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới


Lãnh đạo văn phòng:

  1. Chánh văn phòng: Phạm Đình Hùng
    Điện thoại: 0211.3710447

Email: hungpd3@vinhphuc.gov.vn

  1. Phó chánh văn phòng: Trương Duy Bảng

Email: bangtd@vinhphuc.gov.vn
      3.  Phó chánh văn phòng: Vũ Văn Vui 
Email: vuivv@vinhphuc.gov.vn

 

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Email: vanphongntm.vinhphuc.gov.vn

Ngày đăng: 27/05/2016 Tác giả: TTNN - Số lần được xem: 778

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

Liên kết website