Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới


Sáng 27/9/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 dưới sự chủ trì của các đồng chí:Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 112 xã trong tỉnh.

Bước vào xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia, tỉnh mới đạt bình quân 6,7 tiêu chí/xã; cơ chế chính sách xây dựng nông thôn mới hầu như chưa có, nhiều địa phương những năm đầu triển khai còn lúng túng. Tuy nhiên, sau 10 năm tích cực thực hiện, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Với tổng nguồn vốn huy động đạt trên 12.800 tỷ đồng; 100% đường liên xã, 99,6% đường xã và đường từ Trung tâm xã đến đường huyện, 86% đường trục thôn và đường liên thôn, gần 86% đường ngõ xóm, gần 78% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; hệ thống Trường học các cấp được đầu tư xây dựng, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 96,6%. Đến hết tháng 9/2019, 98,2% Trung tâm văn hóa xã và 99,2% Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân từng bước được nâng lên. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 109/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện, thành phố là Tam Đảo và Phúc Yên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đến hết năm 2019, tỉnh quyết tâm có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Chủ trì hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; những cách làm hay của địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hội nghị thống nhất cao với các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như: Phấn đấu đến hết năm 2020, tỉnh có 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỉnh được công nhận là tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; 18 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 26 thôn dân cư đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chậm nhất đến năm 2025, toàn tỉnh có 1 - 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 15% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi khẳng định những kết quả quan trọng đạt được sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì cho rằng đó mới chỉ là bước đầu, có những nội dung mới chạm ngưỡng, rất dễ rơi chuẩn nếu không được tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết liệt.

Đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh phát biểu tại hội nghị

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các nội dung, yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp; rà soát, bổ sung các quy định, hướng dẫn đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, dễ thực hiện đối với cơ sở; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung những cơ chế, chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Song song với huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới. Quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng; chú trọng nâng cao các nội dung về văn hóa, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực nông thôn. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp, các ngành, đoàn thể cần xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện chương trình, tùy điều kiện từng địa phương; có thể áp dụng những kinh nghiệm, cách làm hay trong thời gian qua để thực hiện thành công những mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, với những thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 tập thể đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 47 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Ngày đăng: 27/09/2019 Tác giả: Trần Hanh - Hồng Đức - Số lần được xem: 890

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

Liên kết website